Vesti08.11.2021. 09:50

Ona je jedna od najuticajnijih naučnika na svetu: Upoznajte Marinu Soković

Pomoćnica ministra za nauku dr Marina Soković jedna je od 68 istraživača iz Srbije koji su se našli na najnovijoj rang-listi za 2020. godinu najuticajnijih naučnika koju treću godinu zaredom objavljuje grupa istraživača sa Univerziteta Stanford.

Ove godine je rangrano više od 180.000 istraživača, od preko osam miliona koliko ih ima u svetu. Istraživači su klasifikovani u 22 naučne oblasti i 176 podoblasti. Metodologija rangiranja zasnovana je na većem broju kriterijuma, među kojima su najznačajniji broj samostalnih naučnih radova, broj radova u kojima je naučnik prvi autor, broj citata tih radova, H indeks itd.

Sačinjene su dve tabele, jedna koja se odnosi na rangiranje bazirano na parametrima uticajnosti za celu karijeru istraživača u periodu 1960-2020. godine, a druga daje rangiranje koje se oslanja na podatke za ukupan broj citata u 2020. godini.

Dr Marina Soković naučni je savetnik Instituta za biološka istraživanja „Siniša Stanković“ i rukovodilac tima mikrološke laboratorije u okviru Odeljenja za biljnu fiziologiju. Dr Soković ima ogromno iskustvo u oblasti istraživanja biološke aktivnosti prirodnih proizvoda, pre svega aktivnosti koje se odnose na antimikrobno dejstvo. Glavne teme istraživanja su joj biološka aktivnost sekundarnih metabolita lekovitih biljaka i gljiva (mikromiceta i pečuraka), hemijski profil lekovitih biljaka i gljiva, istraživanja patogenih gljiva (fitopatogeni, humani i animalni patogeni, kontaminatori hrane).

Marina Soković

Foto: Youtube/PrintScreen/
Novo jutro

Dr Marina Soković predaje na Biološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, studentima na smeru Sistematika i fologenija biljaka u okviru doktorskih studija, na predmetu „Antifungalna aktivnost sekundarnih metabolita biljaka“. Diplomu biološkog fakulteta stekla je na Univerzitetu u Beogradu (1995), magistraturu (1998) i doktorirala (2001) iz oblasti biologije na istom univerzitetu. Posle doktorske studije završila je na Plant Research International, Wageningen University, u Holandiji.

Objavila je više od 300 radova u međunarodnim časopisima sa SCI liste, više od 140 domaćih i inostranih saopštenja, ima oko 5000 citata, 4500 heterocitata (H indeks 32). Dr Marina Soković je započela istraživanja biološke aktivnosti prirodnih produkata, pre svega antimkrobnog potencijala, i tako otvorila novo i važno naučno poglavlje u Srbiji.

Izvor vesti: Srbija Danas