Vesti24.06.2022. 02:45

OGROMNO INTERESOVANJE: Ovo su najtraženiji fakulteti u Srbiji

Prošle godine je za smer Psihologija na Filozofskom fakultetu na jedno mesto je konkurisalo 6,3 kandidata što ga čini najpopularnijim studijskim programom na Beogradskom univerzitetu.

Zatim, drugi studijski program po interesovanju brucoša je Informacioni sistemi i tehnologije na Fakultetu organizacionih nauka, sa 3,89 prijavljenih kandidata na jedno mesto.

Na trećem mestu su integrisane studije stomatologije na Stomatološkom fakultetu, sa 3,85 prijavljenih, pokazuje analiza upis za školsku 2021/22. godinu koju je uradio Beogradski univerzitet.

Osim ova tri smera na fakultetima u 10 najtražanijih su se našli i informatika na Matematičkom fakultetu (2,93 prijavljenih na jedno mesto), Logopedija (2,70), Medicina (2,40), Arhitektura (2,37), Softversko inženjerstvo na Elektrotehničkom fakultetu (2,31), Farmacija (2,28) i Informacione tehnologije u mašinstvu na Mašinskom fakultetu, sa 2,18 prijavljenih kandidata.

Kao i prethodnih godina, kada gledamo broj prijavljenih u odnosu na broj objavljenih mesta u okviru tehničko-tehnološke grupacije najveće interesovanje je bilo za Fakultet organizacionih nauka.

U okviru društveno-humanističke grupacije najveće interesovanje srednjoškolaca je vladalo za Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja (za integrisane akademske studije).

Dok je u okviru medicinske grupacije, kao i ranijih godina, najviše zainteresovanih je bilo za Stomatološki fakultet, a na prirodno-matematičkoj za Matematički fakultet.

Za upis na Medicinski fakultet se prijavio najveći broj učenika koji su srednju školu završili sa odličnim uspehom, tako je prosečan broj poena koje su imali po osnovu uspeha iz srednje škole bio čak 38,76, od mogućih 40.

Među smerovima sa najvećim brojem bodova iz srednje škole su i Softversko inženjerstvo (38,56), Psihologija (38,49), Elektrotehnika i računarstvo (38,48), Farmacija – medicinska biohemija (38,30), Informacioni sistemi i tehnologije (38,12), Farmacija (38,06), Primenjena i kompjuterska fizika (37,84), Astronomija i astrofizika (37,79) i Menadžment i organizacija (37,78).

Smerovi na kojima je zabeležen najveći prosečan broj poena na prijemnom ispitu su studijski programi na Poljoprivrednom fakultetu, Inženjerski menadžment i Rudarsko inženjerstvo na Tehničkom fakultetu u Boru, kao i Prostorno planiranje na Geografskom fakultetu.

Studijski programi na kojima je poslednji upisanan student na budžetu imao najviše bodova su: Informacione tehnologije u mašinstvu (86,52), Logopedija (85,98), Turizmologija (85,96), Softversko inženjerstvo (82,78), Međunarodne studije (79,60), Informacioni sistemi i tehnologije (78,32), Arhitektura (osnovne akademske studije 78,32), Arhitektura (intregrisane studije 77,50), Ekonomija, poslovno upravljanje i statistika (76,82) i Pravo (76,68).

Kada je reč o studijskim programima sa najvećim ukupnim prosečnim brojem poena na prvom mestu je Prehrambena tehnologija (91,81), a slede Biotehnički i informacioni inženjering (90,61), Fitomedicina (90,38), Primenjena kompjuterska fizika (89,17), Zaštita životne sredine u proizvodnji hrane (89,03), Logopedija (88,62), Agroekonomija (88,60), Zootehnika (87,65), Inženjerski menadžment (86,78) i Prostorno planiranje (85,86).

Na Univerzitetu najveći prosečan broj bodova (računajući i osnovne akademske i integrisane akademske studije) je bio na Poljoprivrednom fakultetu – 88,67, a najmanji na Učiteljskom fakultetu – 60,64.

Izvor vesti: Srbija Danas