Vesti25.05.2021. 10:37

Promena fakulteta

Konkurs za godišnju studentsku nagradu Fondacije “Za srpski narod i državu”

Fondacija “Za srpski narod i državu” raspisuje konkurs za godišnju studentsku nagradu.

Konkurs se raspisuje za studente iz Republike Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije, objavljeno je na sajtu Fondacije.

Teme konkursa su:

Evrointegracije: Mini Šengen i regionalna saradnja
Izazovi i perspektive moderne demokratije.

Rok za slanje eseja je 10. jun 2021.

Nagrada:
mesto – 1500 evra
mesto – 1000 evra
mesto – 700 evra

Fondacija “Za srpski narod i državu” poziva zainteresovane da joj do 10. juna pošalju esej na jednu od predloženih tema. Esej bi trebalo da sadrži nove kreativne ideje zasnovane na kritičkom promišljanju savremenih izazova.

Esej mora da ispunjava sledeće uslove: da nije objavljivan do dana apliciranja, maksimalne veličine do 3.000 reči, pisan na srpskom jeziku, ćiriličko pismo, posebno će se vrednovati eseji koji su teorijski utemeljeni.

Najbolji eseji odabrani od strane Žirija kao i rang lista biće objavljeni 25. juna na sajtu Fondacije.

Žiri čine:

  • Žika Bujuklić – redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • dr Branko Rakić – redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • dr Milica Vesković Anđelković – docent Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu
  • Ivan Mrkić – diplomata
  • Zoran Milivojević – diplomata

Uslovi za učestvovanje na konkursu: da je student osnovnih ili master akademskih studija na Fakultetima iz polja društveno-humanističkih nauka i da nema navršenih više od 26 godina života na dan raspisivanja konkursa.

Potrebna dokumenta koja se dostavljaju uz esej:

  • obrazac 1
  • obrazac 2
  • uverenje o državljanstvu
  • fotokopija lične karte/pasoša (izvod iz čitača) studenta
  • uverenje o studiranju

Esej zajedno sa dokumentacijom treba poslati do 10. juna na mejl office@fondacijasnd.rs .