Vesti30.12.2021. 12:20

Kako pomoći roditeljima čija deca imaju teškoće u razvoju: Novi plan za njihovo obrazovanje, socijalnu i zdravstvenu zaštitu

“Podrška ranom razvoju i roditeljstvu”, naziv je projekta koji već petu godinu sprovodi UNICEF sa partnerima, u nekoliko opština i gradova u Srbiji. U fokusu su porodice sa malom decom koja imaju teškoće u razvoju.

Projekat rane podrške oslanja se na tri stuba: socijalnu i zdravstvenu zaštitu i obrazovanje. Intersektorski tim, koji čine: psiholozi, defektolozi, vaspitači, logopedi, zdravstveni radnici, svoj rad i pristup prilagođavaju potrebama svakog deteta i njegove porodice. Zato je presudno blagovremeno prepoznavanje razvojnih smetnji i podrške kroz usluge rane intervencije.

-Probamo da razumemo roditelje i njihove prioritete i njihove brige, uvažavamo ih, razmišljamo o njima zajedno sa roditeljima i onda podržavamo ono što je roditelju najbitnije i najprioritetnije, a ne ono što mi kao stručnjaci mislimo da je njima potrebno- kaže psihološkinja PU “Nada Naumović” Ivana Jokić.

Takav, zajednički prisup je delotvorniji, i daje dobre rezultate. U poznatom okruženju, kod kuće i u vrtiću, usvajanjem novih veština, povećava se funkcionalnost deteta i cele porodice. A svaka je priča za sebe.

-Mi ostvarujemo konsultacije sa jednim stručnjakom iz tima za intervencije za razvoj deteta. S njom smo u stalnom kontaktu, ona nam daje sugestije i smernice- rekla je Daliborka Paunović iz Kragujevca.

vrtić

Psihološkinja Ivana Jokić objašnjava:

-Pružamo podršku znači emotivne prirode, informativne prirode, i ojačavamo ih, kako bi oni bili autonomni u donošenju jednog jedinstvenog plana koji će podržati i njihovo dete i njih kao čitavu porodicu.

Dalje, rana intervencija je skup mnogobrojnih inovativnih mera i usluga. U Kragujevcu, pored toga u saradnji sa UNICEF-om, formirana je i radna grupa koja sprovodi i program podsticajnog roditeljstva.

-Cilj radne grupe nije sam po sebi, da se fomira rana grupa, već da uspostavi primere dobre prakse, koje ćemo širiti dalje po regionu i utvrdio predlog mera za 2022. godinu, gde je osnovni zadatak, da se poveća obuhvat dece u predškolskom obrazovanju- navodi Nikola Ribarić iz Skupštine grada Kragujevca.

Prioriteti Grada su i uvođenje novih programa podrške porodicama i deci na ruralnom podučju, uključivanje civilnog sektora i pomoć patronažnoj službi. Mere koje se prožimaju i u najranijem periodu otkrivaju razvojne probleme kod dece.

Izvor vesti: Srbija Danas/RTS