Vesti03.10.2021. 10:21

Izabran novi dekan Fakulteta organizacionih nauka: Ko je profesor Milan Martić?

Profesor Milan Martić dobio je većinu glasova na izborima za dekana Fakulteta organizacionih nauka.

Za njega je na sednici Nastavno- naučnog veća glasalo 105, od ukupno 135 članova koji su pristupili glasanju. Martićev izbor treba da potvrdi Savet Fakulteta, koji formalno bira dekana.

Milan Martić redovni je profesor Fakulteta organizacionih nauka, predsednik Saveta FON-a i član Saveta Univerziteta u Beogradu i Univerziteta odbrane.

Milan Martić je rođen 1. decembra 1960. godine u Ubu. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u rodnom gradu, a na Fakultetu organizacionih nauka u Beogradu diplomirao je 1984. godine na organizaciono-kibernetskom smeru. Magistrirao je na FON-u 1989. godine na temu „Planiranje i programiranje društvene ishrane”, a Privredna komora Beograda nagradila je ovaj rad kao jedan od tri najbolja magistarska rada odbranjena te godine na Univerzitetu u Beogradu. Potom je započeo doktorske studije iz oblasti organizacionih nauka, koje je takođe na FON-u zavšrio 1999. godine, odbranivši doktorsku disertaciju pod naslovom „Analiza obavijenih podataka sa primenama”.

Vanredni profesor na Fakultetu organizacionih nauka postao je 2004, a u zvanje redovnog profesora Univerziteta u Beogradu izabran je 2009. godine.

Samostalno ili sa kolegama iz Laboratorije za operaciona istraživanja napisao je i objavio preko 100 naučnih radova, razvio 5 softverskih proizvoda i učestvovao u realizaciji više od 30 naučno-istraživačkih projekata i studija. Član je redakcije međunarodnih časopisa YUJOR, Management i Acta Economica. Izlagao je na i bio član programskog odbora za nekoliko međunarodnih konferencija, a bio je i predsednik organizacionog i programskog odbora međunarodnih simpozijuma SYM-OP-IS i SYM-ORG.

Počev od 1991. godine, stalni je saradnik Ministarstva za nauku i tehnologiju; Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja; Ministarstva za zaštitu životne sredine; Ministarstva odbrane i Vojske Srbije; Ministarstva prosvete i sporta, gde se bavi kreiranjem i realizacijom raznih naučno-istraživačkih i strateških projekata.

 

Tagovi:
FON,
Izvor vesti: Srbija Danas