Univerziteti

Vojnomedicinska akademija – Medicinski fakultet

Crnotravska 17
11000 Beograd
+381(0)11/3608-661
fakultet.vma@mod.gov.rs
www.mfvma.mod.gov.rs
Matična ustanova
Univerzitet odbrane
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2009.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
MEDICINSKA SESTRA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2016.
BIOMEDICINA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
BIOINŽENJERSTVO I MEDICINSKA INFORMATIKA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2015.
IMPLANTATI U ORALNOJ MEDICINI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2013.
MEDICINSKA TOKSIKOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
ORALNA MEDICINA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2016.
ORALNO ZDRAVLJE I PARODONTALNA MEDICINA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2013.
TRAUMATOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
FARMAKOKINETIKA I BIOEKVIVALENCIJA LEKOVA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
HIRURŠKO-ORTODONTSKO LEČENJE DEFORMITETA LICA I VILICA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2016.
MEDICINA Akademske Integrisane studije 6 godina 2014.
Isturena odeljenja>