Univerziteti

Učiteljski fakultet

Narodnog fronta 43
11000 Beograd
+381(0)11/361-5225
dekanat@uf.bg.ac.rs
www.uf.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1993.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Iako obrazovanje učitelja u Srbiji traje mnogo duže, fakultetsko obrazovanje učitelja u Srbiji traje tek nešto duže od 20 godina. Učiteljski fakultet u Beogradu osnovan je 1993. godine. Prvi studenti koji su diplomirali na Učiteljskom fakultetu u Beogradu diplomirali su oktobra 1997. godine. Nastava na fakultetu se odvija na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Fakultetsko obrazovanje učitelja u Srbiji puni ove godine tek dvadeset godina, iako tradicija obrazovanja učitelja kod Srba traje mnogo duže

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
OBRAZOVANjE VASPITAČA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
OBRAZOVANjE UČITELJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
OBRAZOVANjE MASTER VASPITAČA Akademske Master studije 1 godina 2015.
OBRAZOVANjE MASTER UČITELJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
METODIKA RAZREDNE NASTAVE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>