Univerziteti

Tehnološki fakultet

Bulevar oslobođenja 124
16000 Leskovac
+381(0)16/24-72-03
info@tf.ni.ac.rs
www.tf.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Jablanički okrug
Godina osnivanja
1979.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Tehnološki fakultet u Leskovcu spada pod Univerzitet u Nišu. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata u oblasti hemijske, tekstilne, prehrambene i biotehnologije na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Od osnivanja Fakulteta ukupno je upisano 30 generacija sa preko 4.700 studenata. Do danas je diplomiralo preko 1.300 studenata, magistriralo 53, a doktoriralo 23 studenta.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
TEKSTILNE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
HEMIJSKE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PREHRAMBENE TEHNOLOGIJA I BIOTEHNOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
TEKSTILNE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANJE MATERIJALNIM I ENERGETSKIM TOKOVIMA Akademske Master studije 1 godina 2015.
HEMIJSKE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>