Univerziteti

Tehnološki fakultet

Bulevar cara Lazara 1
21000 Novi Sad
+381(0)21/48-53-600
deantf@uns.ac.rs
www.tf.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Zapadnobački okrug
Godina osnivanja
1959.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije
O fakultetu>

Tehnološki fakultet Novi Sad, osnovan je 1959. godine sa ciljem da obrazuje visoko osposobljene kadrove u oblasti prehrambenog inženjerstva. Studije su se odvijale u tri studijska usmerenja: Smer ugljenohidratne hrane, Smer konzervisane hrane i Smer mikrobioloških procesa. Deceniju kasnije u sklopu privrednog razvoja tadašnje Jugoslavije, na nacionalnom nivou prepoznata je potreba za ulaganjem u petrohemijsku industriju što je stvorilo potrebu za novim stručnim kadrovima. Stoga je školske 1972/73. godine Tehnološki fakultet proširio svoju obrazovnu ponudu i uveo nove smerove u oblasti hemijskog, naftno-petrohemijskog inženjerstva i materijala, a školske 1978/79. godine i u oblasti hemijsko-prerađivačkog i farmaceutskog inženjerstva. Danas se nastava na Tehnološkom fakultetu Novi Sad odvija prema novim reformisanim studijskim programima i to na 10 studijskih područja.

Tokom dosadašnjih 60 godina postojanja i rada, Tehnološki fakultet Novi Sad se razvio u naučno-obrazovnu instituciju zavidne reputacije, ne samo u zemlji već i u inostranstvu. Što potvrđuje da Tehnološki fakultet dosledno prati savremene trendove i visoke kriterijume u akademskom obrazovanju na svim nivoima, u nauci i istraživanju, čuvajući stečenu reputaciju i stvarajući uslove za razvoj i dalji napredak.

Svojim visokim dometima u akademskom obrazovanju, kao i brojnim publikovanim naučnim radovima i saopštenjima, projektima, inovacijama, patentima i drugim ostvarenjima svojih saradnika, Tehnološki fakultet Novi Sad je obezbedio značajno mesto među elitnim institucijama ove vrste. Ono po čemu se posebno ističemo jeste najveći broj objavljenih naučnih radova u vrhunskim naučnim časopisima po istraživaču i to u celoj zemlji. Takođe, veoma smo ponosni na naše saradnike i studente koji osvajaju značajne nagrade za svoja naučna dostignuća i to veoma često. Pored toga, možemo se pohvaliti i brojnim naučnim projektima kako od nacionalnog, tako i međunarodnog značaja, kao i konferencijama koje se organizuju.

Saradnja sa privredom, na različitim nivoima, predstavlja važan faktor razvoja Tehnološkog fakulteta. Jedan od pokazatelja koliko Tehnološki fakultet Novi Sad pridaje značaj saradnji sa privredom jeste to što se danas sa nama ovde nalazi i većina partnera iz privrede sa kojima sarađujemo kroz studentske prakse, inovacione projekte, edukaciju kadra, kao i na brojnim drugim poljima uz nastojanje da predstavimo različita rešenja i mogućnosti transfera naučnih znanja, kao i primene novih tehnologija u privredi. Veoma smo ponosni na sve naše partnere iz privrede, a posebno na one koji su izašli iz klupa Tehnološkog fakulteta i ostvarili zavidan uspeh u karijeri.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOTEHNOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENJERSTVO MATERIJALA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
PREHRAMBENO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
FARMACEUTSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
HEMIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
BIOTEHNOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2019.
INŽENJERSTVO MATERIJALA Akademske Master studije 1 godina 2019.
PREHRAMBENO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2019.
UPRAVLJANJE MATERIJALNIM I ENERGETSKIM TOKOVIMA Akademske Master studije 1 godina 2015.
FARMACEUTSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2019.
HEMIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2019.
BIOTEHNOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
INŽENJERSTVO MATERIJALA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
PREHRAMBENO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
FARMACEUTSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
HEMIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
ENOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
KOZMETIČKA TEHNOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2016.
MIKROBIOLOŠKA BEZBEDNOST HRANE Akademske Specijalističke studije 1 godina 2019.
Isturena odeljenja>