Univerziteti

Tehnički fakultet u Boru

Vojske Jugoslavije 12
19210 Bor
+381(0)30/424-555
office@tf.bor.ac.rs
www.tf.bor.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Borski okrug
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Tehnički fakultet u Boru, jedini fakultet Univerziteta u Beogradu lociran van sedišta univerziteta, osnovan je 1961. godine kao odgovor na izražene potrebe za visokoobrazovanim kadrom iz oblasti rudarstva i metalurgije u vreme dinamičnog razvoja Rudarsko-topioničarskog basena Bor.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
METALURŠKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
RUDARSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2020.
METALURŠKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
RUDARSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Doktorat 3 godine 2014.
METALURŠKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
RUDARSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
TEHNOLOŠKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>