Univerziteti

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“

Đure Đakovića bb
23000 Zrenjanin
+381(0)23/550-515
www.tfzr.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Srednjobanatski okrug
Godina osnivanja
1974.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Tehnički fakultet ”Mihajlo Pupin” je državni fakultet koji je počeo sa radom 1974. godine. Organizuje osnovne akademske i master akademske studije. Studijski programi koncipirani su po uzoru na savremene svetske i evropske sisteme. U skladu sa principima Bolonjske konvencije, studenti aktivno učestvuju u nastavi, što doprinosi boljem razvoju znanja i veština.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO U EKSPLOATACIJI NAFTE I GASA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INFORMATIKA I TEHNIKA U OBRAZOVANJU Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE - SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
MENADŽMENT INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ODEVNO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMATIKA I TEHNIKA U OBRAZOVANJU Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U E-UPRAVI I POSLOVNIM SISTEMIMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
ODEVNO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Doktorat 3 godine 2019.
Isturena odeljenja>