Univerziteti

Šumarski fakultet

Kneza Višeslava 1
11000 Beograd
+381(0)11/3053-990
office@sfb.bg.ac.rs
www.sfb.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1949.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2013. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Šumarski fakultet u Beogradu predstavlja najstariju instituciju u oblasti šumarstva kao i drugih oblasti kao što su projektovanje nameštaja od drveta, arhitekture pejzaža, hortikulture, ekološkog inženjerstva i dr. Studije na Šumarskom fakultetu su tako organizovane da studenti po završetku mogu stručno da obavljaju poslove iz oblasti vezane za šumarsto, drvne industrije, arhitekture, ekologije, vodnih resursa.

Prakse na fakultetu se obezbeđuju sa najboljim preduzećima iz oblasti šumarstva, pejzažne arhitekture, tehnologija, menadzmenta i projektovanja nameštaja i proizvoda od drveta
i drugih srodnih oblasti.

 

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODENIH RESURSA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
TEHNOLOGIJA NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2013.
TEHNOLOGIJE, MENADžMENT I PROJEKTOVANjE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ŠUMARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODENIH RESURSA Akademske Master studije 1 godina 2013.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA Akademske Master studije 1 godina 2020.
TEHNOLOGIJE, MENADŽMENT I PROJEKTOVANjE NAMEŠTAJA I PROIZVODA OD DRVETA Akademske Master studije 1 godina 2013.
ŠUMARSKA POLITIKA I EKONOMIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
ŠUMARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2013.
EKOLOŠKI INŽENJERING U ZAŠTITI ZEMLJIŠNIH I VODENIH RESURSA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA I HORTIKULTURA Akademske Doktorat 3 godine 2020
ŠUMARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
TRGOVINA DRVETOM I PROIZVODIMA OD DRVETA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
Isturena odeljenja>