Univerziteti

Stomatološki fakultet

Dr. Subotića 8
11000 Beograd
+381(0)11/268-52-88
stomfak@rcub.bg.ac.rs
www.stomf.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1948.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Stomatološki fakultet u Beogradu je vodeća obrazovna ustanova u oblasti stomatologije u Srbiji. Jedan od osnovnih zadataka fakulteta je da osposobi buduće doktore stomatologije da pružaju usluge najvišeg kvaliteta, a najboljim doktorima stomatologije omogući usavršavanje kao i da sprovede kontinuiranu edukaciju iz svih oblasti stomatologije. Savremena infrastruktura, visok kvalitet nastavnog i pomoćnog osoblja, podiže sam kvalitet nastave na viši nivo.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ZUBNI TEHNIČAR PROTETIČAR Strukovne Osnovne studije 3 godine 2017.
ORALNA HIGIJENA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2014.
BAZIČNA I KLINIČKA ISTRAŽIVANjA U STOMATOLOGIJI Akademske Doktorat 3 godine 2020.
ORALNA HIGIJENA Strukovne Specijalističke studije 1 godina 2014.
STOMATOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2013.
STOMATOLOGIJA Akademske Integrisane studije 6 godina 2020.
Isturena odeljenja>