Univerziteti

Rudarsko-geološki fakultet

Đušina 7
11120 Beograd
+381(0)11/32-19-100
dekan@rgf.bg.ac.rs
www.rgf.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1946.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019 - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Rudarsko – geološki fakultet – Obrazovno-naučna ustanova čija je osnovna delatnost obrazovanje stručnjaka na tri nivoa studija: osnovnim, master i doktorskim studijama. Na fakultetu je do sada diplomiralo preko 6.500 studenata, a njih preko 450 je doktoriralo. Studijski programi Rudarsko-geološkog fakulteta idealni su za ljubitelje prirode i njenog proučavanja. Najlepši deo nastave studentima predstavlja terenska nastava kroz koju se upoznaju sa prirodnim fenomenima i procesima. Taj period koristi se i za druženje i još bolje upoznavanje sa nastavnim kadrom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GEOLOGIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2019.
GEOTEHNIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
GEOFIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENjERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INŽENjERSTVO NAFTE I GASA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
ISTRAŽIVANjE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
REGIONALNA GEOLOGIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2019.
RUDARSKO INŽENjERSTVO Akademske Osnovne studije 3 godine 2019.
HIDROGEOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
GEOLOGIJA Akademske Master studije 2 godine 2019.
GEOTEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2019.
GEOFIZIKA Akademske Master studije 2 godine 2019.
INŽENjERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2019.
INŽENjERSTVO NAFTE I GASA Akademske Master studije 1 godina 2019.
ISTRAŽIVANjE LEŽIŠTA MINERALNIH SIROVINA Akademske Master studije 1 godina 2019.
REGIONALNA GEOLOGIJA Akademske Master studije 2 godine 2019.
RUDARSKO INŽENjERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2019.
HIDROGEOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2019.
GEOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
GEOTEHNIKA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
RUDARSKO INŽENjERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2019.
HIDROGEOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
Isturena odeljenja>