Univerziteti

Računarski fakultet

Knez Mihajlova 6
11000 Beograd
+381(0)11/262-76-13
raf@raf.edu.rs
www.raf.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2003.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Nakon petnaestogodišnjeg iskustva, velikog broja polaznika, sertifikovanih IT profesionalaca, firma CET – Computer Equipment and Trade odlučila je da ponudi i visoko obrazovanje u oblasti računarstva, osnivanjem Računarskog fakulteta.

Na osnovu rešenja 612-00-1/03-01 izdatog 19.6.2003. godine, od strane Republičkog Saveta za razvoj univerzitetskog obrazovanja, CET je ovlašćen da osnuje Računarski fakultet. Računarski fakultet Univerziteta Union upisan je u sudski registar Trgovinskog suda u Beogradu 10.7.2003. godine, registarski uložak broj 5-741-00. Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se utvrđuje da Računarski fakultet Univerziteta Union u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje prve godine osnovnih studija – broj: 022-05-00204/2003-04, od 19.11.2003. godine.

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije dalo je saglasnost na Plan i program osnovnih studija na Računarskom fakultetu Univerziteta Union, koje traju četiri godine, dana 24.2.2004. godine pod brojem 612-00-00113/2002-04. Ministarstvo prosvete i sporta izdalo je Rešenje kojim se utvrđuje da Računarski fakultet u Beogradu ispunjava kadrovske, prostorne i tehničke uslove za početak rada i obavljanje druge, treće i četvrte godine osnovnih studija – broj: 119-05-00152/2004-04, od 29.9.2004. godine.

Ministarstvo prosvete i sporta Republike Srbije dalo je saglasnost na Plan i program magistarskih studija na Računarskom fakultetu, dana 12.9.2005. godine pod brojem 612-00-219/2005-04 za smerove: Računarske nauke, Računarsko inženjerstvo, Softversko inženjerstvo, Informacioni sistemi.

Na osnovu Pravilnika o vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u gimnaziji informatičkog smera („Sl. glasnik RS – Prosvetni glasnik“, br. 4/2006 i 2/2008.) diplomirani studenti Računarskog fakulteta Univerziteta Union mogu izvoditi nastavu i druge oblike obrazovno-vaspitnog rada u gimnazijama informatičkog smera.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Strukovne Osnovne studije 3 godine 2014.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RAČUNARSKI DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INFORMACIONI SISTEMI Akademske Master studije 1 godina 2015.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Master studije 1 godina 2014.
RAČUNARSKI DIZAJN Akademske Master studije 1 godina 2016.
RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
SOFTVERSKO INŽENJERSTVO Akademske Master studije 1 godina 2015.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
RAČUNARSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>