Univerziteti

Prirodno-matematički fakultet

Višegradska 33
18000 Niš
+381(0)18/533-015; 224-492
pmfinfo@pmf.ni.ac.rs
http://pmf.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1999.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Prirodno-matematički fakultet u Nišu je visokoobrazovna ustanova na kojoj se odvijaju akademski studijski programi i razvija naučno-istraživački rad u oblasti prirodno-matematičkih nauka. Fakultet je osnovan septembra 1999. godine i u svom sastavu je imao pet odseka: matematika, fizika, geografija, hemija, biologija sa ekologijom. Tokom godina menjao se broj odseka na koji su primani studenti. Danas Prirodno-matematički fakultet u svom sastavu ima 6 departmana:

Departman za matematiku
Departman za biologiju i ekologiju
Departman za hemiju
Departman za računarske nauke
Departman za geografiju
Departman za fiziku
Studijski programi rađeni su po uzoru na najmodernije svetske standarde. Nastava je organizovana na tri nivoa studija, kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
GEOGRAFIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
FIZIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
HEMIJA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
BIOLOGIJA Akademske Master studije 2 godine 2014.
GEOGRAFIJA Akademske Master studije 2 godine 2014.
EKOLOGIJA I ZAŠTITA PRIRODE Akademske Master studije 2 godine 2014.
MATEMATIKA Akademske Master studije 2 godine 2014.
PRIMENJENA HEMIJA Akademske Master studije 2 godine 2014.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Master studije 2 godine 2014.
TURIZAM Akademske Master studije 2 godine 2014.
FIZIKA Akademske Master studije 2 godine 2014.
HEMIJA Akademske Master studije 2 godine 2014.
BIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MATEMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2014.
FIZIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
HEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>