Univerziteti

Prirodno-matematički fakultet

Radoja Domanovića 12
34000 Kragujevac
+381(0)34/336-223
pmfkrag@kg.ac.rs
www.pmf.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Šumadijski okrug
Godina osnivanja
1972.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Prirodno-matematički fakultet (PMF) – Kragujevac je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Na fakultetu se organizuju osnovne, master i doktorske studije. Danas ovaj fakultet predstavlja najveću naučno-obrazovnu ustanovu u centralnoj Srbiji, koja uspešno stvara stručnjake iz oblasti prirodnih nauka, informatike i matematike.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
EKOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
HEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
BIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
BIOLOGIJA - MOLEKULARNA BIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
EKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2017.
INFORMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2019.
MATEMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.
FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2019.
HEMIJA Akademske Master studije 1 godina 2019.
BIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
MATEMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2014.
FIZIKA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
HEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>