Univerziteti

Prirodno-matematički fakultet

Lole Ribara 29
38220 Kosovska Mitrovica
+381(0)28/425-396
www.pmf.pr.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje studenata na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije kao i obavljanje naučno-istraživačkog rada. Na fakultetu studira oko 800 studenata, a nastavu izvodi 40 profesora. Fakultet je opremljen savremenim laboratorijama u kojima se odvijaju vežbe, a u sklopu fakulteta nalazi se i računarski centar i biblioteka sa čitaonicom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
GEOGRAFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
HEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
BIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
GEOGRAFIJA I TURIZAM Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2017.
MATEMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2020.
FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
HEMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
BIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
HEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>