Univerziteti

Prirodno-matematički fakultet

Trg Dositeja Obradovića 3
21000 Novi Sad
+381(0)21/455-630
dekanpmf@uns.ac.rs
www.pmf.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1969.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOHEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
GEOGRAFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
GEOINFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
DIPLOMIRANI BIOLOG Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
DIPLOMIRANI EKOLOG Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
DIPLOMIRANI INFORMATIČAR Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
DIPLOMIRANI PROFESOR MATEMATIKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2013.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2017
OPTOMETRIJA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2017
PRIMENJENA MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2020.
PROFESOR GEOGRAFIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
PROFESOR FIZIKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Osnovne studije 3 godine 2017.
TURIZAM Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
HEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
HEMIJA - KONTROLA KVALITETA I UPRAVLJANJE ŽIVOTNOM SREDINOM Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
BIOHEMIJA Akademske Master studije 4 godine 2019.
GEOGRAFIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2019.
INFORMATIKA Akademske Master studije 2 godine 2013.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2017.
MASTER BIOLOG Akademske Master studije 1 godina 2017.
MASTER EKOLOG Akademske Master studije 1 godina 2017.
MATEMATIKA Akademske Master studije 2 godine 2017.
NASTAVA INFORMATIKE Akademske Master studije 1 godina 2013.
PRIMENJENA MATEMATIKA Akademske Master studije 2 godine 2017.
PRIMENJENA MATEMATIKA: NAUKA O PODACIMA Akademske Master studije 2 godine 2016.
PROFESOR GEOGRAFIJE Akademske Master studije 1 godina 2017.
PROFESOR MATEMATIKE Akademske Master studije 2 godine 2013.
PROFESOR FIZIKE Akademske Master studije 1 godina 2016.
RAČUNARSKE NAUKE Akademske Master studije 1 godina 2017.
REPRODUKTIVNA BIOLOGIJA Akademske Master studije 3 semestra 2019.
TURIZAM Akademske Master studije 1 godina 2017.
UPRAVLJANJE KULTURNIM TURIZMOM I KULTURNIM NASLEĐEM Akademske Master studije 1 godina 2019.
FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2017.
HEMIJA SA 4 MODULA Akademske Master studije 1 godina 2019.
BIOLOŠKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2013.
BIOHEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
GEONAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2014.
GEONAUKE - TURIZAM Akademske Doktorat 3 godine 2014.
DOKTORSKA ŠKOLA MATEMATIKE Akademske Doktorat 3 godine 2013.
EKOLOŠKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2013.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Doktorat 3 godine 2019.
INFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
MATEMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
METODIKA NASTAVE PRIRODNIH NAUKA (BIOLOGIJE, HEMIJE, FIZIKE, GEOGRAFIJE), MATEMATIKE I RAČUNARSTVA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
FIZIKA Akademske Doktorat 3 godine 2017.
HEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2019.
DVOPREDMETNA NASTAVA PRIRODNIH, RAČUNARSKIH NAUKA Akademske Integrisane studije 5 godina 2014.
MASTER PROFESOR BIOLOGIJE Akademske Integrisane studije 5 godina 2016.
MASTER PROFESOR MATEMATIKE Akademske Integrisane studije 5 godina 2017.
MASTER PROFESOR FIZIKE Akademske Integrisane studije 5 godina 2017.
NASTAVA HEMIJE Akademske Integrisane studije 5 godina 2019.
Isturena odeljenja>