Univerziteti

Pravoslavni bogoslovski fakultet

Mije Kovačevića 11B
11060 Beograd
+381(0)11/2769-205
dekan@bfspc.bg.ac.rs
www.bfspc.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1920.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Pravoslavni bogoslovski fakultet – Prva generacija studenata bogoslovskih nauka, predavanja su počeli da slušaju 15. decembra 1920. godine, dok su prvi ispiti polagani juna 1924. godine. Sedište fakulteta, na početku je bilo u zgradi Krsmanovića, na adresi Bogojavljenska ulica 2, preko puta Saborne crkve. Početak predavanja potpomogli su i ruski doktori teologije. Osnovni zadaci fakulteta određeni su Uredbom o radu 1921. godine. Po toj uredbi osnovni cilj je “da se obrađuje bogoslovska nauka i spreme stručni radnici na njoj i da daje duhovne pastire sa višom spremom, nastavnike za bogoslovske predmete u stručnim i srednjim školama”.

Na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu danas studira oko 1800 studenata. Mnogi ugledni arhijereji, sveštenici i monasi rade kao predavači na fakultetu. Studijski programi usklađeni su sa Bolonjskom deklaracijom. Nastava se odvija kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BOGOSLOVSKO-KATIHETSKI PROGRAM Akademski Osnovne studije 4 godine 2014.
BOGOSLOVSKO-PASTIRSKI PROGRAM Akademski Osnovne studije 4 godine 2014.
PRAKTIČNA TEOLOGIJA Akademski Osnovne studije 4 godine 2017.
PRAKTIČNA TEOLOGIJA Akademski Master studije 1 godina 2017.
RELIGIOLOŠKI PROGRAM Akademski Master studije 1 godina 2015.
TEOLOŠKI PROGRAM: BIBLIJSKO PATRISTIČKI, LITURGIČKO PRAVNI I SISTEMATSKO ISTORIJSKI Akademski Master studije 1 godina 2015.
TEOLOGIJA Akademski Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>