Univerziteti

Pravni fakultet

Bulevar kralja Aleksandra 67
11120 Beograd
+381(0)11/30-27-700
pravni@ius.bg.ac.rs
www.ius.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1808.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Pravni fakultet je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Ovaj fakultet je jedan od najvećih u zemlji i regionu po broju studenata. Na osnovnim studijama se nalazi oko 8.000 studenata, a na specijalističkim, magistarskim i doktorskim nekoliko stotina. Pored nastavnih delatnosti fakultet organizuje u brojne naučno-istraživačke, i stručne aktivnosti. Kao gosti u nastavi, često časove i kurseve drže brojni domaći i strani stručnjaci.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
MASTER EVROPSKIH INTEGRACIJA Akademske Master studije 2 godine 2020.
MENADžMENT JAVNIH NABAVKI Akademske Master studije 1 godina 2017.
PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>