Univerziteti

Pravni fakultet

Goce Delčeva 36
11070 Beograd
+381(0)11/209-55-01
info@pravnifakultet.rs
www.pravnifakultet.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2005.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu ima već dve decenije dugu tradiciju uspešnog obavljanja delatnosti visokog obrazovanja u oblasti prava. Fakultet je osnovan 2001. godine pod imenom Fakultet za poslovno pravo. Pod tim imenom registrovan je rešenjem Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 612-00- 298/2001-04 od 1. novembra 2001. godine, a 2002. godine, nakon dobijanja rešenja Trgovinskog suda u Beogradu broj VI-Fi-4031/02 počeo je sa radom.

Fakultet je 2005. godine promenio naziv u Pravni fakultet i pristupio Univerzitetu Union u Beogradu. Pod tim poslovnim imenom upisan je u registarski uložak br. 5-670-00 na osnovu rešenja Trgovinskog suda u Beogradu Fi. 393/05 od 9. septembra 2005. godine.

Ustanova, kao i studijski programi Fakulteta akreditovani su u redovnim ciklusima. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije izdala je 4. 12. 2008. godine Uverenje o akreditaciji 6p. 612-00-668/2008-04, a 8.5.2009. godine Pravni fakultet Univerziteta Union u Beogradu dobio je od Ministarstva prosvete Republike Srbije dozvolu za rad pod brojem 612-00- 431/2009-12.

U ciklusu reakreditacije akreditovano je pet studijskih programa. Uverenja o akreditaciji visokoškolske ustanove i studijskih programa izdata su 23.05.2014. godine (za trogodišnje i četvorogodišnje osnovne akademske studije), 06.02.2015. godine (za master studije Korporativno pravo i doktorske studije prava) i 20.03.2015. godine (za master akademske studije na engleskom jeziku Human Rights Law), sva pod službenim brojem 612-00-02500/2013-04.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRAVO Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
LJUDSKA PRAVA Akademske Master studije 1 godina 2015.
PRAVA - KORPORATIVNO PRAVO I PRAVO ORGANIZACIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>