Univerziteti

Pravni fakultet

Jovana Cvijića 1
34000 Kragujevac
+381(0)34/306-500
faculty@jura.kg.ac.rs
www.jura.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Šumadijski okrug
Godina osnivanja
1976.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Izučavanje prava u Kragujevcu otpočelo je još u XIX veku, tačnije školske 1840/41. godine na tek osnovanom pravoslovnom odeljenju Liceja Knjaževstva Srpskog. Studiranje pravnih nauka ponovo je počelo posle 130 godina, osnivanjem Odeljenja Pravnog fakulteta iz Beograda 1972. godine.

Kao samostalna institucija u oblasti visokog obrazovanja, Pravni fakultet u Kragujevcu radi od 1976. godine, kada je udruživanjem sa još pet fakulteta i dva instituta osnovao Univerzitet u Kragujevcu.

Pravni fakultet Univerziteta u Kragujevcu, u okviru svoje osnovne delatnosti, razvija obrazovni, stručni i naučno–istraživački rad u oblasti pravnih nauka. Pored postojećih, Pravni fakultet sprovodi i nove obrazovne standarde u skladu sa Bolonjskom deklaracijom radi unapređivanja obrazovnog procesa i kvaliteta nastave.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRAVO - UNUTRAŠNJI POSLOVI I BEZBEDNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PRAVO: EVOLUCIJA PRAVA, JAVNO PRAVO, TEORIJSKOPRAVNI, GRAĐANSKO PRAVO - UGOVORNO PRAVO, GRAĐANSKO PRAVO - UPOREDNO GRAĐANSKO PRAVO I KRIVIČNO PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRAVA (11 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2019.
PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>