Univerziteti

Pravni fakultet

Lole Ribara 29
38220 Kosovska Mitrovica
+381(0)28/425-336
pra@pr.ac.rs
www.pra.pr.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Godina osnivanja
1961.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Pravni fakultet Priština (Kosovska MItrovica), bavi se nastavno-naučnom, naučno-istraživačkom i izdavačkom delatnošću, kao i pružanjem intelektualnih usluga. U okviru svoje nastavno-naučne delatnosti fakultet organizuje i ostvaruje akreditovane studijske programe na osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim akademskim studijama prava.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Vranje PRAVO Strukovne Osnovne studije 4 godine 2015.