Univerziteti

Pravni fakultet

Trg Dositeja Obradovića 1
21000 Novi Sad
+381(0)21/6350-377
dekanat@pf.uns.ac.rs
www.pf.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1955.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Pravni fakultet u Novom Sadu je državni fakultet osnovan 1955. godine. Školske 2011/2012 fakultet je ima 5694 studenta na sva tri nivoa studija. Studentima je omogućeno obavljanje prakse u institucijama pravosudnih organa i Advokatske komore Vojvodine. Pravni fakultet je ostvario saradnju sa velikim brojem institucija iz zemlje i inostranstva. Nastavni i naučno-istraživački rad se odvija na devet katedri:

  • Katedra građanskopravnih nauka
  • Katedra privredno pravnih nauka
  • Katedra za krivično pravo
  • Katedra za istoriju države i prava
  • Katedra za teoriju države i prava, filozofiju prava i sociologiju
  • Katedra za javno pravo
  • Katedra za radno i socijalno pravo
  • Katedra za međunarodno pravo
  • Katedra pravnoekonomskih nauka
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRAVA - OPŠTI SMER Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PRAVA - SMER UNUTRAŠNJIH POSLOVA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
NACIONALNA BEZBEDNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
PRAVA - OPŠTI SMER Akademske Master studije 1 godina 2014.
PRAVA - SMER UNUTRAŠNJIH POSLOVA Akademske Master studije 1 godina 2014.
SOCIJALNI RAD Akademske Master studije 1 godina 2015.
JAVNO PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2021.
PRIVATNO PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>