Univerziteti

Pravni fakultet

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
+381(0)18/500-201
pravni@prafak.ni.ac.rs
www.prafak.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Visokoškolska ustanova Pravni fakultet u Nišu pripada niškom univerzitetu sa svim pravima koja su u skladu sa Zakonom i statutom. Fakultet sarađuje sa velikim brojem institucija kako u zemlji tako i u inostranstvu, dok sa velikim brojem njih ima skopljen ugovor o saradnji. Misija fakulteta se ogleda u svakodnevnom razvoju i unapređenju obrazovanja pravnika, kao i naučno-istraživačkog rada u oblasti pravnih i društveno-humanističkih nauka.

Fakultet svojim radom daje nemerljiv značaj razvoju pravnog sistema i celokupnog društva. Nastava se odvija na tri nivoa, kroz studijske programe koji su koncipirani po ugledu na evropske standarde. Na fakultetu se organizuju osnovne akademske, master akademske, kao i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRAVA Akademske Osnovne studije 4 godine 2019.
PRAVA Strukovne Osnovne studije 2019.
PRAVA Akademske Master studije 1 godina 2013.
PRAVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
PRAVA Strukovne Specijalističke studije 3 semestra 2019.
Isturena odeljenja>