Univerziteti

Poslovni i pravni fakultet

Ive Andrića 2
11400 Mladenovac
+381(0)11/82-32-427
fpi.menadzment@gmail.com
https://www.ppf.edu.rs
Matična ustanova
Univerzitet Union – Nikola Tesla
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
2002.
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Poslovni i pravni fakultet je visokoškolska ustanova koja obrazuje kadrove za rukovodeće poslove na naučnom i stručnom području poslovnog menadžmenta i prava i na osnovu dosadašnjih rezultata je opravdao svoje postojanje u našem visokoobrazovnom sistemu.
Fakultet za industrijski menadžment je osnovala Kompanija “MENADŽMENT PLUS” iz Kruševca i otpočeo je sa radom 2002. godine, po dobijanju Rešenja Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije broj 022-05-262/2002-04 od 23.10.2002. godine, prema Zakonu o Univerzitetu. Jedan je od osnivača Univerziteta “UNION” u Beogradu.
Prvobitan Nastavni plan i program Fakulteta je obuhvatao osnovne i poslediplomske studije iz industrijskog menadžmenta. Osnovne studije su organizovane u četvorogodišnjem trajanju, na kojima su školovani diplomirani industrijski menadžeri na proizvodnom, informatičkom i ekonomskom usmerenju. Poslediplomske studije su obuhvatale specijalističke i magistarske studije.

Fakultet je 2011. godine promenio sedište, sa adrese u ulici Majke Jugovića br.4 u Kruševcu na adresu Ive Andrića br.2, Mladenovac – Beograd i dobio je novu dozvolu za rad Odlukom Ministarstva prosvete i nauke br. 612-00-01444/2011-04 od 09.11.2011. godine.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
POSLOVNI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INDUSTRIJSKO EKONOMSKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMATIČKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2019.
POSLOVNO PRAVO Akademske Master studije 1 godina 2015.
NAPREDNE INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
POSLOVNI MENADŽMENT Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>