Univerziteti

Poljoprivredni fakultet

Nemanjina 6, Zemun
11080 Beograd
+381(0)11/316-50-18
public@agrif.bg.ac.rs
www.agrif.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1919.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Poljoprivredni fakultet u Beogradu je državna visokoškolska ustanova. Osnovna delatnost fakulteta je obrazovanje kadrova u oblasti poljoprivrede i razvijanje istraživačkog i naučnog rada u oblastima: voćarstva i vinogradarstva, ratarstva, poljoprivredne tehnike, fitomedicine, biohemije i drugih srodnih oblasti. Fakultet ima preko 500 zaposlenih i oko 4500 aktivnih studenata. Nastava se odvija na tri nivoa studija kroz osnovne akademske, specijalističke akademske, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
AGROEKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
BILjNA PROIZVODNjA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
BIOTEHNIČKI I INFORMACIONI INŽENjERING Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U PROIZVODNjI HRANE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ZOOTEHNIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MELIORACIJA ZEMLjIŠTA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POLjOPRIVREDNA TEHNIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
FITOMEDICINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
AGROEKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO I VINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE U POLjOPRIVREDI Akademske Master studije 1 godina 2015.
POLjOPRIVREDA Akademske Master studije 1 godina 2020.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
FITOMEDICINA Akademske Master studije 1 godina 2020
AGROEKONOMIJA I RURALNI RAZVOJ Akademske Doktorat 3 godine 2020.
POLjOPRIVREDNE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
ZOOTEHNIKA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
PREHRAMBENA TEHNOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
UPRAVLjANjE U AGROBIZNISU I TRGOVINI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2013.
Isturena odeljenja>