Univerziteti

Poljoprivredni fakultet

Trg Dositeja Obradovića 8
21000 Novi Sad
+381(0)21/450-355
dean@polj.uns.ac.rs
http://polj.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1954.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije
O fakultetu>

Jedan od prvih fakulteta na prostoru Novosadskog univerziteta. Postoji od 1954. godine. Ciljevi ovog fakulteta su edukacija iz raznih oblasti vezanih za poloprivredu. U oblasti poljoprivrede ovaj fakultet je uvršten kao jedna od najboljih obrazovnih institucija, ne samo kod nas već i u inostrastvu. Fakultet danas broji oko 4.000 studenata. Studijski programi se realizuju na svim nivoima studija kroz programe osnovnih akademskih, integrisanih akademskih, master akademskih i doktoriskih studija. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
AGROEKOLOGIJA I ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
AGROEKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
AGROINDUSTRIJSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
AGROTURIZAM I RURALNI RAZVOJ Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ANIMALNA PROIZVODNJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
VOĆARSTVO, VINOGRADARSTVO I HORTIKULTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ORGANSKA POLJOPRIVREDA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
POLJOPRIVREDNA TEHNIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POLJOPRIVREDNA TEHNIKA I INFORMACIONI SISTEMI Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
RATARSTVO I POVRTARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
STOČARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
FITOMEDICINA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
HORTIKULTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ŠUMARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
AGROEKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2013.
ANIMALNA PROIZVODNJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
VOĆARSTVO I VINOGRADARSTVO (2 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
GAJENJE VOĆA I VINOVE LOZE Akademske Master studije 1 godina 2013.
GAJENJE NJIVSKIH BILJAKA Akademske Master studije 1 godina 2013.
GENETIKA, OPLEMENJIVANJE BILJAKA I SEMENARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2013.
ZEMLJIŠTE, BILJKA I GENETIKA (SA 9 MODULA) Akademske Master studije 1 godina 2020.
ZEMLJIŠTE I ISHRANA BILJAKA Akademske Master studije 1 godina 2013.
MENADŽMENT VODA U POLJOPRIVREDI Akademske Master studije 1 godina 2013.
ODRŽIVA POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I TEHNOLOGIJA HRANE U DUNAVSKOM REGIONU Akademske Master studije 1 godina 2016.
ORGANSKA POLJOPRIVREDA Akademske Master studije 1 godina 2013.
ORNAMENTALNA HORTIKULTURA Akademske Master studije 1 godina 2020.
PEJZAŽNA ARHITEKTURA Akademske Master studije 1 godina 2020.
POLJOPRIVREDNA TEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2013.
PRECIZNA POLJOPRIVREDA Akademske Master studije 1 godina 2020.
STOČARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2013.
UREĐENJE, KORIŠĆENJE I ZAŠTITA VODA Akademske Master studije 1 godina 2020.
FITOMEDICINA Akademske Master studije 1 godina 2020.
HORTIKULTURA Akademske Master studije 1 godina 2013.
AGROEKONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2013.
AGRONOMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
VETERINARSKA MEDICINA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
VETERINARSKA MEDICINA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
VETERINARSKA MEDICINA Akademske Integrisane studije 6 godina 2020.
Isturena odeljenja>