Univerziteti

Pedagoški fakultet

Partizanska 14
17500 Vranje
+381(0)17/431-960
uciteljski@ucfak.ni.ac.rs
www.pfvr.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Pčinjski okrug
Godina osnivanja
1993.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Pedagoški fakultet u Vranju je nastavno-naučna i obrazovna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. Fakultet realizuje obrazovnu i naučnoistraživačku delatnost, a njih prati izdavaštvo kroz publikovanje knjiga, udžbenika, priručnika, monografija i drugih stručnih i informativnih izdanja, kao i časopisa Godišnjak Pedagoškog fakulteta.

U tekućoj godini na Pedagoškom fakultetu u Vranju studira preko 800 studenata na svim nivoima studija. Fakultet ima ukupno 65 zaposlenih, od kojih 40 nastavnika i saradnika i 25 vannastavnih radnika.

Od osnivanja do danas na Pedagoškom fakultetu diplomiralo je ukupno 1825 studenata na osnovnim i 319 na master studijama.Zvanje magistra steklo je 46 poslediplomaca a odbranjeno je dvadesetri doktorskih disertacija.

Pedagoški fakultet svoj rad realizuje u sedištu Fakulteta u Vranju, a od 1998. godine i u Odeljenju u Negotinu, koje je, takođe, akreditovano. Fakultet obrazuje nastavni kadar za učitelje, vaspitače i profesore informatike i tehnike kroz tri nivoa studija: studije prvog, drugog i trećeg stepena.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
OBRAZOVANjE VASPITAČA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
OBRAZOVANjE UČITELjA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
OBRAZOVANjE VASPITAČA Akademske Master studije 1 godina 2014.
OBRAZOVANjE UČITELjA Akademske Master studije 1 godina 2014.
METODIKA RAZREDNE NASTAVE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
OBRAZOVANjE MASTER PROFESORA TEHNIKE I INFORMATIKE Akademske Integrisane studije 5 godina 2015.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Negotin OBRAZOVANJE UČITELJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.