Univerziteti

Medicinski fakultet

Dr. Subotića 8
11000 Beograd
+381(0)11/36-36-300
mf.bg@med.bg.ac.rs
www.med.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1920.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Medicinski fakultet radi u sklopu Univerziteta u Beogradu i jedna je od najstarijih obrazovnih ustanova. Cilj fakulteta je stvaranje stručnog i obrazovnog kadra koji će u svakom trenutku biti spreman da odgovori kompleksnim problemima u oblasti zdravstva. Nastava se odvija kroz integrisane akademske, specijalističke akademske, specijalističke strukovne, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
SESTRINSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
JAVNO ZDRAVLjE Akademske Master studije 1 godina 2014.
MENADžMENT U SISTEMU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE Akademske Master studije 1 godina 2016.
NEUROETIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
SESTRINSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
FIZIČKA AKTIVNOST, ZDRAVLjE I TERAPIJA VEŽBANjEM Akademske Master studije 1 godina 2016.
MEDICINSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2016.
MEDICINSKE NAUKE Akademske Specijalističke studije 3 godine 2014.
SPECIJALISTA STRUKOVNA MEDICINSKA SESTRA Strukovne Specijalističke studije 3 godine 2014.
SPECIJALISTA STRUKOVNI ANESTETIČAR Strukovne Specijalističke studije 3 godine 2014.
SPECIJALISTA STRUKOVNI MEDICINSKI RADIOLOG Strukovne Specijalističke studije 3 godine 2014.
SPECIJALISTA STRUKOVNI MEDICINSKO-LABORATORISJSKI TEHNOLOG Strukovne Specijalističke studije 3 godine 2014.
SPECIJALISTA STRUKOVNI SANITARNO-EKOLOŠKI INŽENjER Strukovne Specijalističke studije 3 godine 2014.
SPECIJALISTA STRUKOVNI FIZIOTERAPEUT Strukovne Specijalističke studije 3 godine 2014.
MEDICINA Akademske Integrisane studije 6 godina 2021.
Isturena odeljenja>