Univerziteti

Matematički fakultet

Studentski trg 16
11000 Beograd
+381(0)11/202-78-01
matf@matf.bg.ac.rs
www.matf.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1873.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Krajem juna i početkom jula odvijaju se prijemni ispiti na fakultetima u Srbiji. Matematički fakultet u Beogradu, svake godine raspisuje konkurs za upis novih studenata. Na osnovu konkursa, za svaki studijski program odn. modul predviđen je određeni broj mesta na koja konkurišu kandidati.

Pored bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi (maksimum 40), veći deo bodova (maksimum 60) ostvaruje se kroz prijemni ispit koji se radi na fakultetu. Online testovi za prijemni ispit na našem portalu pomoći će vam da spremniji dočekate prijemni ispit.

  • Kandidati polažu prijemni ispit iz matematike.
  • Na prijemnom ispitu kandidat može steći najviše 60 bodova.
  • Na prijemnom ispitu ima 20 zadataka.
  • Tačan odgovor nosi 3 poena.
  • Pogrešan odgovor ili zaokruživanje više od jednog odgovora nosi -0.3 poena.
  • Nezaokružen odgovor nosi -1 poen.
  • Zaokruživanje odgovora “ne znam” nosi 0 poena.
Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MATEMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
INDUSTRIJA 4.0 Akademske Master studije 2 godine 2019.
INFORMATIKA Akademske Master studije 2 godine 2019.
MATEMATIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
ASTRONOMIJA I ASTROFIZIKA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
INFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
MATEMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>