Univerziteti

Mašinski fakultet

Kraljice Marije 16
11120 Beograd
+381(0)11/33-70-350
mf@mas.bg.ac.rs
www.mas.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1948.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Mašinski fakultet – Beograd je državna visokoškolska ustanova osnovana 1948. godine. Danas je Mašinski fakultet jedna od najznačajnijih ustanova u mašinskom obrazovanju. Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske sisteme. Nastava se izvodi u skladu sa Bolonjskom konvencijom, što podrazumeva aktivno učešće studenata u nastavi. Nastava se izvodi kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Svake godine diplomira oko 400 studenata, a trenutno ih oko 3000 studira na fakultetu.

 

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE U MAŠINSTVU Akademske Osnovne studije 3 godine 2019.
MAŠINSKO INŽENjERSTVO Akademske Osnovne studije 3 godine 2017.
INDUSTRIJA 4.0 Akademske Master studije 2 godine 2019.
MAŠINSKO INŽENjERSTVO Akademske Master studije 2 godine 2017.
MAŠINSKO INŽENjERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2017.
Isturena odeljenja>