Univerziteti

Mašinski fakultet

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
+381(0)18/588-255
info@masfak.ni.ac.rs
www.masfak.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Mašinski fakultet je počeo sa radom kao samostalna ustanova 1971. godine. Danas je jedna od najuglednijih naučno-obrazovnih institucija u zemlji. Misija ovog fakulteta je realizacija akademskih i strukovnih studijskih programa i razvoj naučnog i stručnog rada u oblasti tehničko-tehnoloških nauka. Nastava se odvija u skladu sa Bolonjskom deklaracijom na tri nivoa studija. Na fakultetu radi 94 nastavnika i saradnika, kao i više nastavnika i saradnika sa drugih fakulteta i iz privrede.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
ENERGETIKA I PROCESNA TEHNIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENJERSKI MENADŽMENT Akademske Master studije 1 godina 2014.
MAŠINSKE KONSTRUKCIJE, RAZVOJ I INŽENJERING Akademske Master studije 1 godina 2014.
MEHATRONIKA I UPRAVLjANjE Akademske Master studije 1 godina 2020.
PROIZVODNO-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2020.
SAOBRAĆAJNO MAŠINSTVO, TRANSPORT I LOGISTIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MAŠINSKO INŽENJERSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>