Univerziteti

Hemijski fakultet

Studentski trg 12-16
11000 Beograd
+381(0)11/21-84-330
studentska_sluzba@chem.bg.ac.rs
www.chem.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Hemijski fakultet je državna visokoškolska ustanova koja radi u sastavu Univerziteta u Beogradu. Nastava se realizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske akademske studije. Studijski programi su koncipirani prema najvišim standardima. Misija fakulteta je stvaranje visokoobrazovanog kadra u oblasti hemije, uz konstatno podizanje kvaliteta nastave.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
BIOHEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
HEMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
BIOHEMIJA Akademske Master studije 1 godine 2020.
HEMIJA Akademske Master studije 1 godine 2020.
HEMIJA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godine 2020.
BIOHEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
HEMIJA Akademske Doktorat 3 godine 2020.
NASTAVA HEMIJE Akademske Integrisane studije 5 godina 2020.
Isturena odeljenja>