Univerziteti

Građevinsko-arhitektonski fakultet

Aleksandra Medvedeva 14
18000 Niš
+381(0)18/588-202
gaf@gaf.ni.ac.rs
www.gaf.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1970.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Građevinsko – arhitektonski fakultet u Nišu je visokoškolska ustanova koja za svoj osnovni cilj postavlja razvoj naučnih disciplina u oblasti građevinarstva i arhitekture, kao i stvaranje visokoobrazovanog kadra koji će odgovoriti visokim zadacima u oblasti građevinarstva i arhitekture. Od svog osnivanja 1960. godine fakultet se svakodnevno razvijao i podizao kvalitet nastave.

Studijski programi su pravljeni po uzoru na najbolje i najmodernije studijske programe iz oblasti građevinarstva i arhitekture u svetu, koji se izvode uz savremenu tehničku opremu. Nastava se organizuje na osnovnim akademskim, integrisanim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GRAĐEVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENjERSKI MENADžMENT RIZIKA OD PRIRODNIH KATASTROFA Akademske Master studije 1 godina
ARHITEKTURA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
MATERIJALI I KONSTRUKCIJE Akademske Doktorat 3 godine 2014.
HIDROINFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
ARHITEKTURA Akademske Integrisane studije 5 godine 2014.
Isturena odeljenja>