Univerziteti

Građevinski fakultet

Bulevar Kralja Aleksandra 73
11000 Beograd
+381(0)11/32-18-553
dekanat@grf.bg.ac.rs
www.grf.bg.ac.rs/home
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1948.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Građevinski fakultet u Beogradu je najstarija visokoobrazovna institucija u oblasti građevinarstva i geodezije u Srbiji. Nastava na ovom fakultetu organizuje se na tri nivoa studija: osnovne akademske, specijalističke i master akademske i doktorske studije. Na fakultetu je do sada diplomiralo preko 11.000 studenata, a njih oko 300 je doktoriralo. Studenti se obrazuju za rad na složenim i odgovornim, ali u isto vreme i kreativnim poslovima. Nastavni i naučno-istraživački rad se odvija na osam katedri.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA Akademske Osnovne studije 3 godine 2014.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA Akademske Master studije 2 godina 2014.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2014.
GEODEZIJA I GEOINFORMATIKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
ENERGETSKA EFIKASNOST, ODRŽAVANjE I PROCENA VREDNOSTI OBJEKATA U VISOKOGRADNjI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2014.
Isturena odeljenja>