Univerziteti

Građevinski fakultet

Kozaračka 2a
24000 Subotica
+381(0)24/554-300
dekanat@gf.uns.ac.rs
www.gf.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Severnobački okrug
Godina osnivanja
1974.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Građevinski fakultet u Subotici, 2014. godine proslavio je 40 godina svog postojanja. Tokom 4 decenije svog postojanja razvio se u savremenu obrazovno-naučnu instituciju čija je osnovna delatnost obrazovanje studenata, kao i razvijanje naučno-istraživačkog rada iz oblasti građevinarstva. Studijski programi se realizuju na tri niova studija kroz: osnovne akademske, master akademske i doktorske studije. Fakultet je ostvario uspešnu saradnju sa brojnim drugim fakultetima, institutima i građevinskom operativom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GEODEZIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
GEODEZIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Master studije 1 godina 2020.
GRAĐEVINARSTVO Akademske Doktorat 3 godine 2020.
Isturena odeljenja>