Univerziteti

Geografski fakultet

Studentski trg 3/III
11000 Beograd
+381(0)11/263-74-21
info@gef.bg.ac.rs
www.gef.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1994.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Geografski fakultet je državna visokoškolska ustanova čije su osnovne delatnosti visoko obrazovanje i naučni rad. Fakultet izvodi studije na 3 stepena; osnovne, master i doktorske studije. Studije se odvijaju na srpskom jeziku, ali pruža se mogućnost da se pojedini delovi studija kao i doktorske disertacije rade na bilo kom željenom jeziku.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GEOGRAFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
DEMOGRAFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PROSTORNO PLANIRANjE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
TURIZMOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
GEOGRAFIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
GEOGRAFSKI INFORMACIONI SISTEMI Akademske Master studije 1 godina 2019.
GEOPROSTORNE OSNOVE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2014.
DEMOGRAFIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
PROSTORNO PLANIRANjE Akademske Master studije 1 godina 2014.
TURIZMOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
GEONAUKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>