Univerziteti

Fizički fakultet

Studentski trg 12
11000 Beograd
+381(0)11/715-81-51
dekanat@ff.bg.ac.rs
www.ff.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1990.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fizički fakultet u Beogradu čine dve ustanove, a to su Institut za fiziku i Institut za meteorologiju. Budući studenti biraju jedan od 4 ponuđna smera na osnovnim akademskim studijama. Nastava i naučno-istraživački rad se odvijaju na 12 katedri. Nastavni kadar čine 47 redovnih i vanrednih profesora i docenata.

Fakultet raspolaže brojnim laboratorijama u kojima se odvija eksperimentalna nastava i naučno-istraživački rad. Studentima su na raspolaganju 3 biblioteke sa čitaonicama sa preko 30.000 knjiga.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
METEOROLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
OPŠTA FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
PRIMENjENA I KOMPJUTERSKA FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA FIZIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
METEOROLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
OPŠTA FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.
PRIMENjENA I KOMPJUTERSKA FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
TEORIJSKA I EKSPERIMENTALNA FIZIKA Akademske Master studije 1 godina 2015.
METEOROLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
FIZIKA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>