Univerziteti

Filozofski fakultet

Čika Ljubina 18-20
11000 Beograd
+381(0)11/26-39-119
info@f.bg.ac.rs
www.f.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1838.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta.
O fakultetu>

Filozofski fakultet – Beograd je najstariji fakultet u sklopu Univerziteta u Beogradu. Osnovan je 1838. godine. Danas su studijski programi ovog fakulteta zasnovani na najvišim svetskim standardima. Nastava se odvija na tri nivoa: osnovne, master i doktorske akademske studije.

Na fakultetu studira oko 6.000 studenata na svim studijskim programima, svih nivoa. Nastava se odvija u okviru 10 studijskih grupa: filozofija, sociologija, psihologija, pedagogija, andragogija, etnologija i antropologija, istorija, istorija umetnosti, arheologija i klasične nauke.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ANDRAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ARHEOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ISTORIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ISTORIJA UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
KLASIČNE NAUKE Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PEDAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SOCIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FILOZOFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ANDRAGOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
ARHEOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
ISTORIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
ISTORIJA UMETNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2014.
KLASIČNE NAUKE Akademske Master studije 1 godina 2015.
MASTER ISTORIJE - DRUŠTVO, DRŽAVA, TRANZICIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
MASTER ISTORIJE - RUSKE STUDIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
OBRAZOVANjE NASTAVNIKA PREDMETNE NASTAVE Akademske Master studije 1 godina 2013.
PEDAGOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
SOCIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
FILOZOFIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
ANDRAGOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
ARHEOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
ETNOLOGIJA I ANTROPOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
ISTORIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
ISTORIJA UMETNOSTI Akademske Doktorat 3 godine 2014.
KLASIČNE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
PEDAGOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
PSIHOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
SOCIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
FILOZOFIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>