Univerziteti

Filozofski fakultet

Filipa Višnjića bb
38220 Kosovska Mitrovica
+381(0)28/2842-5473
filozofski_km@yahoo.com
www.fifa.pr.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kosovskomitrovački okrug
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Fakultet je osnovan 1960. godine i pripada Univerzitetu u Prištini. Privremeno je premešten 1999. godine, da bi se kasnije ponovo izmestio u Kosovsku Mitrovicu 2001. godine. Nastava se izvodi uz pomoć modernih nastavnih sredstava. Studenti se obrazuju na tri nivoa studija kroz: osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ISTORIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ISTORIJA UMETNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PEDAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2018.
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SOCIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
FILOZOFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
ISTORIJA Akademske Master studije 1 godina 2013.
PEDAGOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2013.
SOCIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Master studije 1 godina 2015.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
ISTORIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Doktorat 3 godine 2015.
PEDAGOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
SOCIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>