Univerziteti

Filozofski fakultet

Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad
+381(0)21/450-690
dekanat@ff.uns.ac.rs
www.ff.uns.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Novom Sadu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Južnobački okrug
Godina osnivanja
1954.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Filozofski fakultet u Novom Sadu osnovan je 1954. godine i tada je budućim studentima na raspolaganju bilo 6 studijskih programa. U početku, fakultet je pripadao Univerzitetu u Beogradu, ali kasnije je postao član Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet se ubrzano razvijao i postao je jedna od vodećih visokoobrazovnih ustanova u zemlji. Glavni cilj ove visokoškolske ustanove je obrazovanje visokostručnog kadra, po studijskim programima koji su pravljeni po uzoru na najbolje svetske sisteme.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST S DRUGOM STRANOM FILOLOGIJOM Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
ŽURNALISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2021.
ISTORIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST SA TEORIJOM KNJIŽEVNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
KOMUNIKOLOGIJA I ODNOSI SA JAVNOŠĆU Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
KULTUROLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2020.
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PEDAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SOCIJALNI RAD Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
SOCIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SRPSKA FILOLOGIJA U KONTAKTU SA SLOVAČKOM/MAĐARSKOM FILOLOGIJOM Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FILOZOFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
ISTORIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
KOMPARATIVNA KNJIŽEVNOST SA TEORIJOM KNJIŽEVNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2014.
KOMUNIKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
KONFERENCIJSKO, STRUČNO I AUDIOVIZUELNO PREVOĐENJE Akademske Master studije 2 godine 2014.
KULTUROLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2020.
LIDERSTVO U OBRAZOVANJU Akademske Master studije 1 godina 2015.
MAĐARSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
PEDAGOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
RUMUNSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
RUSINSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
SLOVAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
SOCIJALNI RAD Akademske Master studije 1 godina 2016.
SOCIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
SOCIOLOGIJA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI Akademske Master studije 1 godina 2016.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Master studije 1 godina 2014.
SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
SRPSKA FILOLOGIJA: SRPSKI KAO STRANI JEZIK Akademske Master studije 1 godina 2014.
FILOZOFIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST SA DRUGIM ROMANSKIM JEZIKOM I KULTUROM Akademske Master studije 1 godina 2014.
INTERDISCIPLINARNE DOKTORSKE STUDIJE U OBLASTI DRUŠTVENO-HUMANISTIČKIH NAUKA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
ISTORIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Doktorat 3 godine 2014.
METODIKA NASTAVE Akademske Doktorat 3 godine 2015.
PEDAGOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
PSIHOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
SOCIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
FILOZOFIJA Akademske Doktorat 3 godine 2014.
Isturena odeljenja>