Univerziteti

Filozofski fakultet

Ćirila i Metodija 2
18000 Niš
+381(0)18/514-312
info@filfak.ni.ac.rs
www.filfak.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1971.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Filozofski fakultet koji se nalazi u sklopu Univerziteta u Nišu osnovan je 1971. godine. Ova ustanova obrazovnog karaktera, organizuje studijske programe prema kojima se po završetku studija stiču diplome osnovnih, master i doktorskih studija. Fakultet se bavi i naučno-istraživačkim radom. Na Filozofskom fakultetu u Nišu u ovom trenutku ima upisano oko 3.500 studenata na različitim studijskim programima. Studijski programi koncipirani su po uzoru na svetske i evropske standarde. Nastava se obavlja u skladu sa Bolonjskom deklaracijom.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ANGLISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ISTORIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
KOMUNICIRANJE I ODNOSI SA JAVNOŠĆU Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2018.
NOVINARSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PEDAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
SOCIOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
SRBISTIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
FILOZOFIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
ANGLISTIKA Akademske Master studije 1 godina 2014.
ISTORIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
KOMUNIKOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
MASTER AKADEMSKE STUDIJE PEDAGOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
MASTER AKADEMSKE STUDIJE FILOZOFIJE Akademske Master studije 1 godina 2014.
OBRAZOVANJE NASTAVNIKA PREDMETNE NASTAVE Akademske Master studije 1 godina 2020.
PSIHOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
RUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
SOCIJALNI RAD Akademske Master studije 1 godina 2016.
SOCIOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
SOCIOLOG U SOCIJALNOJ ZAŠTITI Akademske Master studije 1 godina 2018.
FILOLOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2016.
DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE PEDAGOGIJE Akademske Doktorat 3 godine 2017.
ISTORIJA Akademske Doktorat 3 godine 2018.
MEDIJI I DRUŠTVO Akademske Doktorat 3 godine 2014.
PSIHOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2018.
SOCIOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
FILOLOGIJA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>