Univerziteti

Filološko-umetnički fakultet

Jovana Cvijića b.b.
34000 Kragujevac
+381(0)34/304-270
cabfilum@kg.ac.rs
www.filum.kg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Kragujevcu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Šumadijski okrug
Godina osnivanja
1978.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Filološko-umetnički fakulet je državni fakultet koji radi u sastavu Univerziteta u Kragujevcu. Organizuje nastavu na nivou osnovnih akademskih i master akademskih studija. Pored organizovanja studija fakultet je za ciljeve postavio i obavljanje osnovnih, primenjenh i razvojnih istraživanja u okviru obrazovne delatnosti, izdavačku delatnost, preduzimanje aktivnosti usavršavanja naučnog i umetničkog podmlatka.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
GRAFIČKI DIZAJN SA 2 MODULA : VIZUELNE KOMUNIKACIJE I GRAFIČKI DIZAJN KNJIGE Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI: HARMONIKA, KLAVIR, SOLO PEVANJE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, FLAUTA, OBOA, KLARINET, HORNA I FAGOT Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
LIKOVNE UMETNOSTI: SLIKARSTVO I GRAFIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
MUZIKA U MEDIJIMA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PSIHOLOGIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
ŠPANSKI JEZIK I HISPANSKE KNJIŽEVNOSTI Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
GRAFIČKI DIZAJN Akademske Master studije 1 godina 2016.
ENGLESKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2014.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI: HARMONIKA, KLAVIR, SOLO PEVANJE, VIOLINA, VIOLA, VIOLONČELO, KONTRABAS, FLAUTA, OBOA, KLARINET, HORNA, FAGOT I KAMERNA MUZIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.
ITALIJANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2019.
LIKOVNE UMETNOSTI: SLIKARSTVO I GRAFIKA Akademske Master studije 1 godina 2016.
MUZIKA U MEDIJIMA Akademske Master studije 1 godina 2017.
MUZIČKA TEORIJA I PEDAGOGIJA Akademske Master studije 1 godina 2016.
NEMAČKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2019.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST-SRPSKI KAO STRANI JEZIK Akademske Master studije 1 godina 2013.
UNUTRAŠNJA ARHITEKTURA Akademske Master studije 1 godina 2016.
FRANCUSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
ŠPANSKI JEZIK I HISPANSKE KNJIŽEVNOSTI Akademske Master studije 1 godina 2017.
IZVOĐAČKE UMETNOSTI - HARMONIKA Akademske Doktorat 3 godine 2015.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Doktorat 3 godine 2019.
FILOLOGIJA (JEZIK I KNJIŽEVNOST) Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>