Univerziteti

Filološki fakultet

Studentski trg 3/III
11000 Beograd
+381(0)11/2638-666
info@fil.bg.ac.rs
www.fil.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1960.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2015. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Filološki fakultet u Beogradu je državni fakultet koji je 1960. godine počeo da radi kao samostalna ustanova. Budućim studentima ponuđeni su studijski programi, koji su pravljeni po uzoru na svetske i evropske sisteme. Cilj fakulteta je formiranje visokostručnog kadra spremnog da odgovori na sve zadatke u oblasti visokoškolskog obrazovanja. Nastava se organizuje na tri nivoa studija: osnovne, master i doktorske.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SRPSKA KNJIŽEVNOST I JEZIK SA KOMPARATISTIKOM Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
JEZIK, KNJIŽEVNOST, KULTURA Akademske Master studije 1 godina 2016.
KONFERENCIJSKO, STRUČNO I AUDIOVIZUELNO PREVOĐENjE Akademske Master studije 1 godina 2015.
KULTURE U DIJALOGU Akademske Master studije 1 godina 2015.
SRPSKA KNjIŽEVNOST Akademske Master studije 1 godina 2015.
SRPSKI JEZIK Akademske Master studije 1 godina 2015.
SRPSKI JEZIK KAO STRANI Akademske Master studije 1 godina 2015.
JEZIK, KNjIŽEVNOST, KULTURA Akademske Doktorat 3 godine 2016.
Isturena odeljenja>