Univerziteti

Farmaceutski fakultet

Vojvode Stepe 450
11221 Beograd
+381(0)11/24-73-224
info@pharmacy.bg.ac.rs
www.pharmacy.bg.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Beogradu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Godina osnivanja
1945.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2020. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije.
O fakultetu>

Farmaceutski fakultet u Beogradu kao samostalna visokoškolska ustanova počeo je sa radom neposredno nakon Drugog svetskog rata 1945. godine. Pored nastavnog rada, ovaj fakultet obavlja i druge poslove u oblasti obrazovanja, nauke i zdravstva.

Fakultet na kome postoji 17 instituta, Član je Internacionalnog udruženja farmaceuta (International Pharmaceutical Federation, FIP), a od 2002. godine i Evropske asocijacije farmaceutskih fakulteta (European Association of Faculties of Pharmacy, EAFP).

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
FARMACEUTSKE NAUKE Akademske Doktorat 3 godine 2020.
BIOLOŠKI LEKOVI Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
BIOHEMIJSKA DIJAGNOSTIKA Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2017.
INDUSTRIJSKA FARMACIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
KOZMETOLOGIJA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
PUŠTANjE LEKA U PROMET Akademske Specijalističke studije 1 godina 2016.
TOKSIKOLOŠKA PROCENA RIZIKA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2017.
FARMAKOEKONOMIJA I FARMACEUTSKA LEGISLATIVA Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
FARMAKOTERAPIJA U FARMACEUTSKOJ PRAKSI Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2017.
FARMACEUTSKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA Akademske Specijalističke studije 3 semestra 2020.
FARMACEUTSKE NAUKE Akademske Specijalističke studije 2014.
FARMACEUTSKI MENADžMENT I MARKETING Akademske Specijalističke studije 1 godina 2020.
FARMACIJA Akademske Integrisane studije 5 godina 2019.
FARMACIJA - MEDICINSKA BIOHEMIJA Akademske Integrisane studije 5 godina 2019.
Isturena odeljenja>