Univerziteti

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija

Železnička 5
14000 Valjevo
+381(0)14/292-610
pf@singidunum.ac.rs
http://fzp.singidunum.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet Singidunum
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Kolubarski okrug
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2019. godine - Nacionalno telo za akreditaciju i proveru kvaliteta u visokom obrazovanju Srbije
O fakultetu>

Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija u Valjevu (stari naziv Poslovni fakultet Valjevo) je savremeno organizovana visokoobrazovna institucija funkcionalno integrisana u Univerzitet Singidunum. Fakultet u Valjevu počeo je sa radom 8. septembra 2005. godine pod okriljem Univerziteta Singidunum, da bi dve godine kasnije stekao status zasebnog pravnog lica i nastavio postojanje pod imenom Poslovni Fakultet.

Danas je Fakultet zdravstvenih i poslovnih studija institucija od velikog značaja za visokoškolsko obrazovanje u regionu, gde čini važan deo društvenog, privrednog i ekonomskog razvoja Grada Valjeva i šire.

Na Fakultetu zdravstvenih i poslovnih studija Univerziteta Singidunum realizuju se studije na dva departmana – Departman za zdravstvene studije i Departman za poslovne studije u okviru kojih se realizuju sledeći studijski programi:

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2018.
POSLOVNA INFORMATIKA Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
POSLOVNI SOFTVERSKI SISTEMI Akademske Osnovne studije 4 godine 2017.
POSLOVNO PRAVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
SESTRINSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2016.
TURIZAM I HOTELIJERSTVO Akademske Osnovne studije 4 godine 2013.
FIZIOTERAPIJA Strukovne Osnovne studije 3 godine 2019.
INFORMACIONI SISTEMI I TEHNOLOGIJE Akademske Master studije 1 godina 2015.
MENADŽMENT ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NAPREDNE PRAKSE Akademske Master studije 1 godina 2019.
POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2015.
Isturena odeljenja>
Grad Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
Šabac EKONOMIJA Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
Šabac POSLOVNA EKONOMIJA Akademske Master studije 1 godina 2014.