Univerziteti

Fakultet zaštite na radu

Čarnojevića 10A
18000 Niš
+381(0)18/529-701
dekanat@znrfak.ni.ac.rs
www.znrfak.ni.ac.rs
Matična ustanova
Univerzitet u Nišu
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Nišavski okrug
Godina osnivanja
1968.
Tip osnivača
Institucija čiji je osnivač Republika Srbija.
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2014. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Fakultet zaštite na radu je državna visokoškolska ustanova u sastavu Univerziteta u Nišu. Osnovna delatnost ove obrazovne ustanove je stvaranje kadrova sposobnih da odgovore složenim problemima u oblastima zaštite životne sredine i zaštite na radu. Studijski programi koncipirani su u skladu sa najsavremenijim svetskim i evropskim sistemima. Nastava se izvodi kroz osnovne akademske, master akademske i doktorske studije.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
ZAŠTITA NA RADU Akademske Osnovne studije 4 godine 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE OD POŽARA Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANJE VANREDNIM SITUACIJAMA Akademske Master studije 1 godina 2014.
UPRAVLJANJE ZAŠTITOM ŽIVOTNE SREDINE Akademske Master studije 1 godina 2016.
UPRAVLJANJE KOMUNALNIM SISTEMOM Akademske Master studije 1 godina 2014.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Akademske Doktorat 3 godine 2017.
INŽENJERSTVO ZAŠTITE NA RADU Akademske Doktorat 3 godine 2017.
Isturena odeljenja>