Univerziteti

Fakultet za umetnost i dizajn

Bulevar umetnosti 29
11070 Beograd
+381(0)11/21-38-396
www.fudmegatrend.net
Matična ustanova
Megatrend univerzitet
Vrsta
Fakultet
Lokacija
Grad Beograd
Tip osnivača
Privatna institucija
Akreditacija
Poslednja akreditacija: 2016. godine - Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta
O fakultetu>

Usvajanjem inoviranog, akreditovanog programa, nastava na Fakultetu za umetnost i dizajn Megatrend univerziteta usaglašena je kako sa aktuelnim kretanjima u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, tako i sa savremenim principima edukacije. Rad na fakultetu organizovan je kroz proces istraživanja i primene savremenih metoda iz oblasti dizajna, arhitekture i urbanizma, kao i vizuelnih umetnosti, scenografije, tekstila, mode, grafičkog i industrijskog dizajna. Na ovaj način stečena znanja u kombinaciji sa sticanjem teorijske osnove neophodne za razumevanje savremenih tokova u oblasti primenjenih umetnosti i dizajna, čine naše studente, buduće diplomirane primenjene umetnike, izuzetno konkurentnim u ovoj oblast.

Studijski program osnovnih akademskih studija Fakulteta za umetnost i dizajn pripada obrazovno-umetničkom polju Umetnosti, oblast Primenjene umetnosti i dizajn i sadrži sve elemente utvrđene zakonom.
Osnovne akademske studije primenjenih umetnosti i dizajna na Fakultetu za umetnost i dizajn traju četiri godine i vrednuju se sa 240 ESPB. Po završetku osnovnih akademskih studija, studenti stiču zvanje diplomirani primenjeni umetnik – dipl. prim. umet.

Programi>
Naziv programa Vrsta Nivo Trajanje Akreditacija
PRIMENJENA UMETNOST I DIZAJN Akademske Osnovne studije 4 godine 2015.
PRIMENJENA UMETNOST I DIZAJN Akademske Master studije 1 godina 2015.
PRIMENJENA UMETNOST I DIZAJN Akademske Doktorat 3 godine 2015.
Isturena odeljenja>